sisifos

"ırkçılığa, milliyetçiliğe, kapitalizme, militarizme, cinsiyetçiliğe, homofobiye, transfobiye ve türcülüğe dil çıkaran neşriyat!"