sisyphos

tanrılar tarafından cezalandırılmış yunan mitolojisi kahramanıdır. bir kayayı olimpos dağının eteklerinden tepeye doğru itmektir cezası ama kaya doruğa her ulaştığında aşağı yuvarlanmaktadır ve sisyphos'un cezası kayayı tekrar ve tekrar doruğa itmektir. sisyphos kısır döngüyü -belki de anlamsızlığı- yıpranmadan yaşamakla yükümlüdür. camus sisyphos'u anlamsızlık ve uyumsuzluk olarak da yorumlar.