sol frame ölmüş ya

sol framedeki başlıkların az olduğunu belirtir.