sonda

vücudun içinde birikip dışarı atılamayan sıvıyı çekmek için kullanılan araç.