söverim gelmişine geçmişine

zulada bir kaç şişe yakut, yer gök kırmızı olduğunda yapılabilecek eylemlerden biridir.

(bkz: gitmek istedi gitti)
insanlığın, yarattığı medeniyet denen canavarın.