sözlerin kifayetsiz kalması

o an hissettiklerinizi ifade edecek kelime ve tümcelerin henüz icat edilmemiş olması, dolayısıyla yutkunmaktan öteye gidememek.