sözlükteki ahlakçılar

bunlardan biri olarak bu başlığı açmak farz ve vacip oluktur...
kimseye karıştığımız yok, ama, yazarak veya yazmayarak ahlaki mesajlar veriyormuşuz işte...

not: sakın white wine ile bir tutmayın bizi! teessüf ederim! onunki bambaşka bir ekoldü...