special snowflake syndrome

türkçe çevirisi "özel kar tanesi sendromu" olan kişilik bozukluğu.

bu sendrom, genel tabir ile attention whore + narsizim kombosu ile karşımıza çıkmakla birlikte her iki durumun da evrilebileceği en tehlikeli tür olarak nitelendirilebilir.

özel kar tanesi sendromu'nun mantığında her kar tanesinin özel olduğu ancak bazı kar tanelerinin "daha" özel olması gerektiği yer almaktadır. narsizm'in etkili olması ile kendilerini diğer tüm kar tanelerinden daha özel zanneden bu insanlar, özellikle herkesin odak noktası olmak ve sürekli ilgiyi üstlerinde tutmak için ellerinden geleni yaparlar. saçmalık derecesinde farklı giyinme durumu, ani duygu değişimleri, dengesiz hareketler, öfke nöbetleri ve ağlama krizleri, ortamda kriz oluşturma veya tamamen ortamdan kendini soyutlama gibi önceden kestirilemeyecek veya anlamsız hareketlerde bulunabilirler.

bu tip insanlar ile mücadele etmek yerine ayakları göte vura vura koşarak kaçmak en güzelidir.