stocky

tıknaz, bodur anlamlarına gelse bile sağlam yapılı, boyuna oranla geniş omuzlu kişiler için de kullanılır. bulge için kullanılımda dolgun anlamına gelir.