süblimleşme

bazı katı maddelerin ısıtılınca sıvı hale geçmeden doğrudan gaz hale geçmesine denir. naftalin, ernet ve bazı koku yayan maddeler gibi zamanla azaldığı görülür ama sıvı hale geçmez.