sudo

" super user do" açılımı olan, " su" kadar olmasa da, " root" yetkisi alınabilen, kısmi "root" yetkisi komutudur sudo.
linux ve os x işletim sistemlerinde kullanılan bir terminal komutu.