sultanlar devrinde oğlanlar

halit erdem okşacan tarafından hazırlanan ve agora kitaplığı'ndan çıkan kitap.
kitapta ilk olarak bizans ve hıristiyan gelenği ile iran ve islam (ortadoğu geleneği) başlıkları altında oğlancılık konuları işleniyor. bu medeniyetlerin oğlancılığa bakışları çeşitli örnekler üzerinden veriliyor. daha sonra saray ve toplum hayatında eşcinsellik başlığı altında özellikle osmanlı sutanları, onların maiyetindekilerin arasında oğlancılığın yeri ve boyutları çeşitli kaynaklardan örneklerle aktarılıyor. son dönem osmanlı toplumunda eşcinsellik başlığı altında ise aşçı dede'nin hatıraları, aşçı dede ve şeyh fehmi efendi aşkı, aşçı dede ve aziz efendi aşkı gibi kişiler arasında cereyan eden eşcinsel aşklar inceleniyor.

kitap ele aldığı konularla ilgili dönemin kaynaklarına başvurması, zengin örnekler sunması ve tarihe farklı bir açıdan bakması yönleriyle okunmaya değer bir eser. keyifle okuyacağınızdan eminim. şanlı ecdadımıza bir de bu gözden bakmalı diyorum.