sürekli örnekler vererek konuşmak

bu kişiler asıl anlatmak istediğini anlatamayıp verdiği örneklerden destek almaktadır. birçok cümlesinde hep benzetmeler mevcuttur.
ikili ilişkiler dikkate alındığında, oturmamış ilişkilerde örneklerle anlatım çiftler arasında çeşitli riskler içerir.