sürtünmeyi bile ihmal edemeyen duyarlı insan

çok naiftir çok kırılgandır, değil eşi dostu sürtünmeyi bile ihmal edemez o derece candan o derece sorumluluk sahibidir