sus ve yalovaya devam et

yalovaya giderken kafa siken şoföre verilen ayar.