sütliman

sakinlik, durgunluk anlamında kullanılan bir deyimdir.
sütlerin alınıp satıldığı liman. *