süzmek

çeşitli maddeleri birbirinden ayırmak, ayrıştırmak, rafine etmek için uygulanan işlem.
bade, yoğurt, mercimek çorbası, süzülebilecek mamüllere verilebilecek örneklerdir.
bir de detaylı bir biçimde gözlemlemek, incelemek anlamı vardır.

(bkz: keremce'nin pozisyonu iyi süzmesi)