tahkir etmek vs tahrik etmek

tahkir ; hakaret , müstahkir , tahkirat ( çoğulu ) - hkr kökünden gelir anlamca küçültmeye denk gelir.
tahrik : bittahrik ; hareket kökünden gelir asıl anlamı kımıldatmaktır .

her ikisi de arapça sözcükler olduğundan türkçede sadece yardımcı fiiillerle çekimlenebilirler ( - etmek )