tam techizatlı kameraman

yanında işi ile alakalı her gerekli malzemeyi taşıyan kameraman.