tanımadığınız kişiye hitap şekilleri

temkinli ve mesafeli olunmalı.