tanrı yanılgısı

richard dawkinsin çıktığı zaman büyük sansasyon yaratan; tanrının neredeyse mutlak denebilecek bir şekilde var olmadığını, dinin, toplum ve özellikle de çocuklar üzerinde zararlı etkileri olduğunu iddia eden kurgusal olmayan kitaptır. türkiye de bir okur tarafından mahkemeye verilmiş ve savunduğu görüşüde * başarısız olup beraat etmiştir.
yüzyıllardır başta üç büyük dinin kutsal kitaplari olmak üzere, binlerce milyonlarca dini içerikli metin, çivi yazılı tabletten tutun kitaba kadar her formatta yazıldı, basıldı, dağıtıldı, okundu...
oysa karşıt fikri savunan her türlü görüş, hemen "kutsal'a hakaret" bahanesiyle yokedilmeye çalışıldı.
salt dogmatik inanç sisteminden farklı diye onlarca inanç yok edildi.

avrupada templier tarikatı üyeleri, bogomiller, gül haçlilar, engizisyon tarafından işkenceyle öldürüldü.
bizim topraklarda hurufiler, kalenderiler, aleviler katledildi.
bruno dünya yuvarlaktir dediği için yakıldı.
galileo yargılandı.
luther, incil'i latince'den başka bir dile çevirdiği için afaroz edildi.
bugün bile peygamberin karikatürünü yapmak savaş sebebi. binalar yakılıyor, insanlar öldürülüyor, ölüm fetvaları veriliyor.
darwin, bütün bir biyoloji tarihinden silinmek isteniyor..
yüzyıllar boyunca birbiriyle savaşmış olan müslüman ve hiristiyan köktenciler evrim konusunda (bir de eşcinsel evlilikler) bir araya geliyorlar.
bu, büyük bir çaresizliğin ve korkunun belirtisidir.
kamusal alanda her geçen gün güç kaybeden din'in aslında ne kadar kırılgan olduğunun göstergesidir.
din'in kendi yerinin sadece insanların vicdanı olduğu gerçeğini kabullenememesidir.
dawkins'den bu kadar korkmalarının sebebi de budur.