taşak

22 Entry Daha
pirimiz kaşgarlı mahmud'un muhteşem eseri dîvânu lugati't türk'te taşak şeklinde geçer. km eserde penise de taşak denildiğini çünkü penis ile taşağın birbirine yakın olduğu söyler. taşakla ilgili olarak da komik bir atasözü nakleder. " ödleçi sıçgan müş taşakı kaşır" yani ölümü yaklaşan sıçan kendinin taşaklarını kaşır.

eserde bir de" taşaglıg" kelimesi geçer ki taşaklı anlamındadır. taşaklıg er yani taşaklı kişi örnek olarak verilmiştir.
14 Entry Daha