tefilin

musevi erkeklerinin bayram ve cumartesileri hariç, sol kol ve başlarına taktıkları, içlerinde tevrat'tan bölümler içeren deriden yapılmış iki küçük kübik kutucuk. ayrıca bu kutucuğun takılma törenine verilen isim. nedenini bilmiyorum ama bana çekici gelen tören.