tekvin

eski ahit'in ilk kitabıdır.
yunanca " genesis", ibranice "bereşit"tir. çıkış, doğuş ve başlangıç gibi anlamlara gelir.
insan uygarlığının, sümerlere ve mısıra çok şey borçlu olduğunu kanıtlayan anlatımlarla doludur.