tepe

bir doruk noktası ve onu çevreleyen yamaçlardan oluşmaktadır.
izohips haritalarda nokta ile gösterilir.