the ballad of the reading gaol

bir oscar wilde eseri. o çok bilinen " her insan öldürür sevdiğini" sözü burdan geliyor işte.

http://emotionalliteracyeducation.com/classic_books_online/rgaol10.htm