the prophet

lübnanlı yazar kahlil gibran'ın ilk 1923'de yayınlanmış eseri, yakında filmi geliyor