theodor w. adorno

kültür endüstrisi kavramını ortaya atan, frankfurt okulu üyesi.
adorno ya göre sanat capital sistem için üretilen, içi boşaltılmış bir ürün paketidir. insanlar sosyal statülerini belirleme, capital düzenin oluşturduğu sorunlardan uzaklaşma gibi sebeplerden dolayı sanatın satın alınabilirliği ve üretilme sebepleri üzerine düşünceler oluşturmuştur. karamsar bir yapıda olduğu söylenebilir. yazı ve imgenin kullanılmasi ve dilin kodları üzerine çok önemli çalısmaları vardır.
genel düzeyde tüketim toplumuna değinip, capital düzenin metalaştırma gücü üzerine yoğunlaşmıştır.