titlestage tipi devralınmış özet stage sınıfının create metodunu uygulamalıdır

stage özet sınıfının create metodunu, stage metodundan devralan titlestage sınıfında uygulamazsanız oluşacak hatadır.