toprak toprağı gurbette sikermiş

hemşehriden fayda sağlamaya çalışan bir grup malın ortaya çıkmasına sebep olduğu söz öbeğidir. hiç katılmıyorum buna. en iyi yine hemşehrinle anlaşabilirsin bence. ortak noktalar daha çok bulunabilir. ten uyumu da sağlanabilir hem.


buna örnek bir başka laf da şudur;

(bkz: toprak ayağı göt ayağı)