triquetra

kelt sembolizminde önemli yere sahip ve pek çok manaya gelen sembol. bazı zamanlarda sonsuzluğu simgeleyen bir çember içinde resmedilen üçlü bir motiftir, triskelion ile de benzerlik gösterir. bazı anlamları şunlardır:

ruh, zihin, beden
geçmiş, şimdi, gelecek
anne, baba, çocuk
bakire, anne, yaşlı bilge
güç, zeka, sevgi

ayrıca hıristiyanlıkta; baba, oğul, kutsal ruh'u sembolleştirme amacıyla da kullanılmıştır.