tüik

kurulduğu günden ak cehennem dönemine dek, adı devlet istatistik enstitüsü olan ve objektif-bilimsel istatistiklerle toplumun geleceğine yön veren bir kurum idi.
bugünlerdeki tek görevi, yeni türkiye için uyduruk ve yanlı istatistik üretmek ve sosyo-ekonomik yapıyı makyajlamak!