türkçe kuran terimleri

ayet: belgi (belgü'den)
sure: bölümce
halık: yaratgan
basiyr: görgen
semiy': işitgen
aliym: bilgen
vehhab: vergen
hafiyz: korugan
rezzak: yedirgen
samed: hiçgereksinmez
ahad: bir-tek
müteal: en aşkın
muizz: yüceltgen
muzill: düşürgen
rafiy': yükseltgen
basıt: bolaltgan karşıtı daraltga
rahman: acıgan, bol acıyışlı
rahim: yarlıgan?
mümit: öldürgen
muhyiy': diriltgen.
favori başlıklarım arasında yerini alan başlıktır. takıldıkça açıp bakıcam burdan..teşekkürler kurokuma
türkçelerini bile anlamadığım terimler.