tuttuğunu koparmak

tutulan penis olunca dikkat edilmesi gereken, girdiği her işi başaran anlamındaki deyiştir.
son damlasına kadar ziyan etmemektir.