tutumlu

elindeki ile uzun süre idare eden, har vurup harman savurmayan kişi.