tüzük

herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi.
(bkz: nizamname )
(bkz: statü )
dernek, parti vb. kuruluşların amaç, hedef, kurallarının yazılı olduğu skimsonik yazı bütünü. misal chp'nin tüzüğü çok ünlüdür. şimdilerde mhp'ninki çok ünlü. adamlar genel kurul yapamıyorlar. kimbilir nasıl yazdılar tüzüğü! o madde onu bu madde şunu bağlıyor derken yargıtaylık oldular; yoksa şimdiye kadar iktidar olacaklardı... tüzüklü büzüklü işlere girmeyin; sakat bunlar!