ufacıcık

bir şeyin çok küçük/ufak olduğunu ifade ederken sevimlilik katan kelimedir.