ümit kocasakal

istanbul barosu başkanı olarak bilinir, fakat, aslında türkiye'de iğdiş ve tecavüz edilmiş yargının ve savunma hakkının en yürekli temsilcisidir.

bugünkü son konuşmasında, kendisine laf atmış olan rte'na çok oturaklı yanıtlar vermiştir:

"türkiye'de sorun, cübbelilerin ülke gündemi ile ilgili olarak konuşması değil, cübbesiz olanların ve asla giyemeyecek olanların cübbe giymeye, yargı rolüne soyunmalarıdır. yeni türkiye'ye gelince, anayasanın ve hukukun askıya alındığı, toplumun ayrıştırılarak birbirine düşman edildiği, yalan, talan, gerginlik ve kaosun hüküm sürdüğü, dış politikada bataklığa saplanıldığı, gelecekten endişe duyulan yeni türkiyenizi alın, sizin olsun. bana eski türkiyemi geri verin!"
sağlam bir hukukçu abidir. fransızca, almanca, ingilizce bilmektedir. galatasaray lisesi ve istanbul üni. hukuk fakültesi mezunudur. halen galatasaray üniversitesinde ceza ve ceza usul hukuku ana bilim dalı başkanı ve yeditepe üniversitesi ceza hukuku derslerini vermektedir.

chp genel başkanlığına aday olduğunu açıklamış.

http://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/son-...