umutsuzluk

sonu kesin olarak belli olan durumlar karşısındaki hissiyattır.
umuda yolculuk için itici güç