unesco

birleşmiş milletler eğitim, bilim ve kültür örgütü.
2.dünya savaşı sonrasındaki yeniden yapılanma döneminde kurulmuştur (1946).
ingilizcesi, united nations educational, scientific and cultural organization.
yürütme konseyi 58 üyeden oluşur.