utangaç

toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan, sıkılgan, mahçup.