uymadı bye

avamlık değilde ne bu ? nasıl insanlar olduk biz ? iki satır muhabbeti çok görür olduk birbirimize *