venezuela devlet başkanları

rahmetli hugo chavez'den başlayan bir gelenekle, lüksten ve israftan kaçan ve halkının milli servetini en iyi biçimde değerlendirmek için didinen devlet memurları modelindedir. yeni başkan, nicolas maduro'dur.
han, hamam, araba, saray,...vb. ihtiyaçları yoktur nedense. ya milletin şerefini düşünmediklerinden ya da öyle ihtişamlı bir şerefe ihtiyaç duymadıklarından...kimbilir...