virtüöz

müzik ve resim sanatını büyük ustalıkla, en üst düzeyde sergileyen sanatçılara otoriteler tarafından verilen bir sıfattır. aynı zamanda göreceli bir kavramdır.