voliyi vurmak

fazla emek harcamadan bir anda zengin olmayı tanımlayan deyimdir.