vs

türkçe'de ve saire kısaltması*, latince üzerinden, çoğu batı dilinde, versus kısaltması.