what a pity

sertçe ve vurgulu söylenirse " ne yazık!", " yazıklar olsun!" olarak, yumuşakça ve şefkat içerikli söylenirse, küçük çocuklara bir sevgi ifadesi sözü olarak anlamlandırılabilinecek, ingilizce bir söz öbeğidir; ünlem ifadesidir*.
çocukken söylediğimiz bir tekerleme:

what a pity
for a kitty
we live in a big city