yakşamlaaar

bir lubunya selamlama tarzı.
nedense 'i' ler yutularak söylenir.