yana yatmış penis

öpülesidir. sevkat gösterilesidir. net.
eksik teşebbüs halinde kalmış bulge türü.

pantolon üzerinden çok net fark edilen yatış açısı, yandan yandan bakmakta; böyle erekte olup olmama arasında gidip gelmeyi çağrıştırmaktadır.