yanlış bilinen özdeyişler

s*ktim seni değil-sittin sene
sittin 60 demektir 60 sene demektir